Artikel

De Atlantische Oceaan wordt een kanaal

Jörg Kronauer

—22 juni 2022

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne zal de alliantie van de VS met de EU waarschijnlijk verdiepen, op alle niveaus: politiek, economisch en militair.

Jörg Kronauer is een Duitse journalist en auteur, gespecialiseerd in internationale betrekkingen en neofascisme. Hij draagt regelmatig bij in de Junge Welt.

VS-president Donald Trump sprak van “freedom gas” toen hij drie jaar geleden enthousiast begon Amerikaans vloeibaar aardgas op te dringen aan Europa. De fracking-industrie in de Verenigde Staten was booming en zocht nieuwe afzetmarkten – en in Europa leek er een kans te zijn om de machtsstrijd van het Westen tegen Rusland te benutten om Russisch pijpleidinggas te verdringen. Op PR-niveau heeft dit uiteindelijk de strijdterm “freedom gas” opgeleverd. Vorige week vrijdag kwamen Trumps opvolger Joseph Biden en Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen in Brussel bijeen om te onderhandelen over een snelle uitbreiding van de Amerikaanse leveranties van vloeibaar aardgas aan Europa. De oorlog in Oekraïne, de draconische westerse sancties tegen Rusland en het voornemen van de westerse mogendheden om Moskou zo massaal mogelijk schade toe te brengen door het van zijn grondstoffeninkomsten te beroven, hadden nieuwe omstandigheden geschapen. Vloeibaar aardgas uit de VS was nu plotseling zeer welkom op het oude continent, liefst in de grootst mogelijke hoeveelheden. De Amerikaanse fracking-industrie leek haar doel bereikt te hebben. En, waarnemers wezen er nadrukkelijk op: de volledige heroriëntering van de energievoorziening van de Unie – de overstap van leveranties uit Rusland naar leveranties uit de VS – versterkt het trans-Atlantische blok, zoveel is duidelijk.

De overstap van Rusisch naar Amerikaans gas versterkt het trans-Atlantische blok, zoveel is duidelijk.

Blaast de oorlog in Oekraïne, na de luide dissonanten van het Trump-tijdperk en de moeizame pogingen tot samenwerking aan het begin van het Biden-tijdperk, het trans-Atlantische bondgenootschap daadwerkelijk nieuw leven in? Op militair niveau kan daar weinig twijfel over bestaan. De felle herbewapening tegen Rusland, de stationering van nieuwe troepen in Oost- en Zuidoost-Europa – dit alles gebeurt grotendeels in NAVO-verband; de EU, die de afgelopen jaren herhaaldelijk had verkondigd dat zij ook militair naar “strategische autonomie” streefde, levert wapens aan Oekraïne, maar is verder niet aanwezig met eigen troepen. In het “Strategisch Kompas”, het nieuwe strategiedocument van de EU dat op 21 maart formeel door de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van de Unie is goedgekeurd, wordt dan ook herhaaldelijk uitdrukkelijk gesteld dat “het fundament van de collectieve defensie” van de lidstaten van de EU niet het EU-leger is en blijft, waarop al jaren keer op keer een beroep wordt gedaan, of een conceptueel iets ruimer “leger van de Europeanen”, maar de NAVO, de trans-Atlantische militaire macht. Op militair vlak is de situatie duidelijk: het relevante kader is de alliantie met de VS.

Verdiepen van de handelsbetrekkingen

Maar hoe zit het aan de economische basis, waar de EU zich onafhankelijk heeft gevormd, waar zij altijd heeft geconcurreerd met de Verenigde Staten? Ondanks alle concurrentie blijft de economische basis van de trans-Atlantische banden stabiel, ook al zijn de betrekkingen met China in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De Volksrepubliek is nu de grootste handelspartner van Duitsland en de EU wat de handel in goederen betreft. Wanneer echter ook de handel in diensten wordt meegerekend, blijven de Verenigde Staten aan de leiding. Als we kijken naar de bedragen die door ondernemingen uit Duitsland en de EU op welk continent en in welk land zijn geïnvesteerd, zien we dat het zwaartepunt nog steeds duidelijk in de VS ligt. Nergens hebben Duitse bedrijven zoveel kapitaal geïnvesteerd als daar: de directe en indirecte investeringen in de Verenigde Staten bedroegen in 2019 391 miljard euro volgens statistieken van de Bundesbank; in China daarentegen bedroegen ze slechts 90 miljard euro, ondanks alle stijgingen. De EU raamt de investeringen van bedrijven uit haar lidstaten in de VS op 2,16 biljoen euro, die in China slechts op iets minder dan 200 miljard euro. Natuurlijk moet er rekening mee worden gehouden dat de economische betrekkingen met de bloeiende Chinese markt blijven snel groeien.

Sorry, dit artikel is alleen voor leden. Inschrijven of Login als u al een account hebt.