Wie zijn wij?

De ideeënstrijd is geen abstracte strijd. Hij verloopt steeds binnen een bepaald kader dat vorm krijgt door de discours en de ideologieën die afbakenen wat denkbaar is, wat de moeite waard is om te bestuderen, te bediscussiëren en in vraag te stellen. De sociale orde aanvechten, betekent ook onze manier van denken ter discussie stellen; het gaat om denken buiten de getrokken lijnen.

Lava wil deze ruimte betreden. Het wil een intellectueel en politiek instrument bieden om tegen het dominante denkkader in te roeien. Met een website en een papieren tijdschrift stelt Lava zich een ambitieus doel: een plaats verwerven in het intellectuele landschap en uitgroeien tot een opmerkelijke ontmoetingsplaats van het linkse denken. Lava is een tijdschrift van maatschappelijke kritiek en marxistische analyse op alle vlakken van de emancipatie van de mens. In die zin gaat Lava op een open wijze in debat, maar met een eigen intellectueel uitgangspunt. Zo kunnen nieuwe, onorthodoxe ideeën met sterke verbeeldingskracht in de ideeënstrijd treden. Deze gereedschapskist stelt ons in staat een politieke en ideologische ruimte te creëren, links van de sociaal-democratie.

Maar Lava is meer dan alleen een tijdschrift. Het is ook een collectief medium. De geschiedenis wordt niet geschreven door een enkele persoon. Lava moet zijn plaats vinden in de maatschappelijke bewegingen en strijd. Lava zal veel aandacht besteden aan het zichtbaar maken van het maatschappelijk verzet en deelnemen aan de organisatie, vereniging en opbouw ervan.

Hoewel Lava zich vastberaden richt op de toekomst, blijft het trouw aan de emancipatorische geschiedenis van de mensheid. Een geschiedenis gekenmerkt door overwinningen en nederlagen, maar altijd gedreven door hetzelfde gevoel van opstandigheid en rechtvaardigheid tegen alle vormen van overheersing en uitbuiting van de mens door de mens. Trouw blijven aan die geschiedenis is, met de woorden van André Breton, tegelijk de “wereld willen veranderen” en “het leven vernieuwen”. Zo verbindt een enkele slagzin Marx en Rimbaud.

Dit project draagt een naam: socialisme.