Artikels

Hoe is China aan de shocktherapie ontsnapt?

Daniel Zamora

+

Isabella Weber

—30 september 2021

Toen de Sovjet-Unie in elkaar stortte, hertekende de Chinese Communistische Partij de eigen staat en economie via markthervormingen. Waarom zijn de marktversoepelingen in China niet uitgemond in ongebreideld neoliberalisme? Interview met professor Isabella Weber.

Veruit het meest verbluffende economische verhaal van de voorbije vijftig jaar is de opkomst van China. Het was een proces dat door de staat werd gestuurd en resulteerde in een explosieve economische groei die we in de moderne geschiedenis nog niet eerder hebben meegemaakt.

Die verbluffende recordgroei is absoluut niet te danken aan de vrije markt. In How China Escaped Shock Therapy beschrijft Isabella Weber, een econome verbonden aan de University of Massachusetts Amherst, op boeiende en meeslepende manier de economische hervormingen en debatten die de voorbije vijftig jaar in China zijn gevoerd. Ze beschrijft hoe China niet koos voor het pad van de “shocktherapie” dat in de jaren 90 het hele Sovjetblok fataal werd, maar op zoek ging naar een alternatief en zo voorkwam dat de rol van de staat werd uitgehold, een evolutie die het Westen wel kende en waardoor COVID-19 daar zo hard kon toeslaan.

Weber combineert uitgebreid historisch onderzoek met eigen economisch onderzoek en biedt een verhelderend inzicht in het unieke pad dat de Chinese Communistische Partij heeft uitgestippeld en welke gevolgen dat heeft voor de grootste werkende klasse van de wereld.

Sorry, dit artikel is alleen voor leden. Inschrijven of Login als u al een account hebt.