Artikel

De imperiale expansiefuik van de Europese Unie

Veronika Sušová-Salminen

—22 maart 2024

De EU heeft twee, onderling verschillende perifere regio‘s (Ierland kan ook als een EU-periferie beschouwd worden, maar maakte geen deel uit van het onderzoek). Ten eerste is Zuid-Europa, met inbegrip van Italië, de afgelopen jaren het pad van de periferisatie ingeslagen. Er is een kloof ontstaan, vooral na de wereldwijde financiële crisis. Politieke democratiseringsprocessen maakten dat Zuid-Europa (behalve Italië) in de jaren 1980 toetrad tot de EEG. Malta en Cyprus volgden in 2004. Vervolgens zijn de elf lidstaten van Centraal- en Zuidoost-Europa na het einde van de Koude Oorlog toegetreden, voornamelijk als perifere zone met goedkope arbeidskrachten.

Het perspectief “kern-periferie” is vooral gevoelig voor kwesties van machtsongelijkheid en afhankelijkheid, waarbij het de wederzijdse relaties tussen economie en politiek (politieke economie) benadrukt. Zo kunnen we begrijpen hoe de EU functioneert als een hiërarchie met een bijzondere arbeidsverdeling. Verschillende ideologische constructies zoals “anders-zijn”, “zuiders-zijn” of “oriëntalisme (euro-oriëntalisme)” rechtvaardigen die arbeidsverdeling tussen de kern en de periferie.

Sorry, dit artikel is alleen voor leden. Inschrijven of Login als u al een account hebt.