• BDS 101

    De internationale solidariteit met de Palestijnen groeit. Een groeiend aantal mensen wil dat er een einde komt aan de genocidale oorlog, het apartheidsregime van Israël en aan internationale medeplichtigheid waarop die steunen.