• Réiventer la propriété

    De eigendom heruitvinden

    Dries Goedertier

    +

    ROBRECHT VANDERBEEKEN

    Paradoxaal genoeg liep de crisis van 2008 uit op een versnelling van de privatisering. In zijn inspirerend boek Reclaiming Public Ownership gaat Andrew Cumbers op zoek naar nieuwe eigendomsvormen.