• De gevaren van totale militarisering

    Sinds de oorlog in Oekraïne heeft de NAVO haar ambities sterk opgevijzeld. Twee procent van het BNP voor defensie isniet langer een te bereiken plafond, maar een te respecteren minimum …
    En de militaire industrie is druk bezig haar werknemers onder druk te zetten terwijl onze politieke leiders elk democratisch debat over de wapenwedloop in de kiem smoren.