Aankondiging

Verjaardagswensen Lava

Lava

—24 juli 2022

“Krachtig voedsel voor de geest.” “Essentiële lectuur in de strijd voor verandering.” “Een van de meest opwindende tijdschriften van Europees links.” Lava vierde onlangs zijn vijfde verjaardag. Vanuit media, universiteiten, vakbonden en middenveld stroomden enkele hartverwarmende woordjes toe. Lees hier een selectie.

“In slechts vijf jaar tijd heeft Lava honderden socialistische auteurs de kans gegeven om hun kritische ideeën in het lang en het breed uit te zetten, te debatteren, en hun boodschappen naar Europees links te sturen. Het is een cruciaal platform voor socialisten en ik voel me geprivilegieerd om voor dit magazine te mogen schrijven.”

(Grace Blakeley, Britse econoom en opiniemaker, redacteur Tribune)
 

“Lava is een van de meest opwindende magazines op Europees links. Niet-sectarisch maar met kennis van het marxisme. Het staat voor serieuze reflecties over de politieke rol van de werkende klasse vandaag de dag. Hartelijk gefeliciteerd met vijf jaar van uitstekend werk, ik kijk uit naar de vijf volgende!”


(David Broder, auteur en Europa-redacteur bij Jacobin Magazine)
 

“Zowel op het vlak van productie, emancipatorische insteek en visie op haar maatschappelijke rol is Lava een unieke titel. Ik ben dankbaar dat Lava het al te schrale publiek debat verrijkt, en dat doet op een aantrekkelijke manier.”


(Jago Kosolosky, hoofdredacteur MO*)
 

“Lava vervult een unieke rol in het kritisch informeren van mensen zodat we onze eigen blinde vlekken beter leren kennen. Grondige analyse is het begin van elke maatschappelijke verandering. Je kan pas iets veranderen wanneer je een klaar en globaal beeld hebt over de huidige staat van onze

samenleving.” 

(Jelle Versieren, hoofdredacteur Actief, onderzoeker UAntwerpen)

"Tijdschriften als Lava zijn absoluut noodzakelijk in het huidige medialandschap waar de meeste instrumenten voor de verspreiding van ideeën in handen zijn van het grote geld. Het is van fundamenteel belang dat de standpunten van degenen die belang hebben bij emancipatie kunnen worden uitgedrukt en vertegenwoordigd. De kracht van Lava ligt ook in het formidabele vermogen om activistische intellectuelen en emancipatoire krachten uit de hele wereld samen te brengen! Dus lang leve Lava!"


(Saliha Boussedra, redacteur bij Cause Commune)

“Met tijdschriften kan je veel doen. Je kan ze door de vitrine van kapitalistische instellingen keilen. Maar je kan er ook mee bouwen. Lava is een tijdschrift waar je mee kan bouwen. Vanuit EPO: een dikke proficiat met jullie verjaardag.”


(Thomas Blommaert, coördinator en uitgever EPO)

“Wat doet Lava? 

Onder het alledaagse, het onverklaarbare ontdekken. / Achter de heilige regels, het absurde onderscheiden / Niet om de gewoonte als zodanig te accepteren, maar om de noodzaak ervan te zoeken. // In een tijdperk van verwarring, van bloedvergieten, / waar wanorde wordt bevolen, / waar willekeur de wet is, / waar de mensheid ontmenselijkt is... / Lava spoort ons aan. Zeg nooit: ‘Het is natuurlijk’ / Zodat niets als onveranderlijk wordt beschouwd.”

(Herwig Lerouge, voormalig redacteur van Marxistische Studies, naar Bertolt Brecht, De Uitzondering en de Regel)

“Lava leid je naar de kern van een heet, hoopvol denken. Wat versteend is, maakt het terug vloeibaar.”

(Robrecht Vanderbeeken, uitgever EPO)

“Lava is een welkome uitzondering in het Belgische medialandschap. Een platform en magazine dat onbeschaamd intellectueel positie inneemt, de grote uitdagingen van de huidige tijd blootlegt en van daaruit voeding geeft aan een links alternatief. Een krachttoer.”

(Ico Maly, professor Universiteit Tilburg)

“Door de diversiteit aan thema’s en stemmen, rijk beargumenteerd en breed gedocumenteerd, is Lava voor mij een vaste afspraak met nieuwe inzichten, inspirerende analyses en verdiepende kennis. Ik ben absoluut fan.”


(Koen Aerts, professor UGent, wetenschappelijk medewerker "Kinderen van het verzet" en "Kinderen van de collaboratie")

“Sinds zijn oprichting vijf jaar geleden legde Lava traag maar gestaag de basis voor een nieuwe, zelfbewuste linkse onderzoekscultuur in België. Populair maar niet populistisch, intellectueel maar niet academisch, en daarbij ook nog expliciet tweetalig. Niet alleen voor de import van buitenlandse ideeën die binnenlands al te verwaarloosd blijven, van klassentheorie tot economische geschiedenis, maar ook voor het idee dat een marxistische kijk op de maatschappij niet alleen politiek maar vooral intellectueel verlichting kan brengen.”


(Anton Jäger, columnist De Morgen, onderzoeker KULeuven)

“In tijden van informatie-overload en fake news zijn de artikels van Lava een welgekomen verademing. Proficiat aan het team en de auteurs voor 5 jaar stevige analyses ter ondersteuning van de sociale strijd. Doe vooral zo voort!”

(Sarah Scheepers, coördinator Ella)

"Lava is een onmisbaar instrument voor iedere linkse vakbondsman en voor allen die actief deelnemen aan de klassenstrijd hier en elders. Als vakbondsman heb ik altijd geprobeerd uit te gaan van een antikapitalistische visie en een marxistische analyse van de sociale en politieke geschiedenis. Tegelijkertijd moet je bijna sociaal werker, advocaat, arts, econoom, internationalist, historicus, journalist, pedagoog, kunstenaar enz. zijn om de belangen van de arbeiders te verdedigen. Lava maakt het mogelijk al deze onderwerpen beter te begrijpen, alsof Marx een megafoon had gekregen om ons dit alles uit te leggen.


(Paul Lootens, voormalig voorzitter van de Algemene Centrale ABVV)

“Leonard Cohen zong dat er in alles barsten zitten, waardoor het licht naar binnen komt. Lava is die barst, die het licht en het marxisme binnenlaat in de vertrekken van arbeiders en syndicalisten, op een toegankelijke manier. Doe zo verder! We hebben het allemaal nodig.

(Nic Görtz, syndicaal afgevaardigde)

“Lava is krachtig voedsel voor de geest. In deze ontwrichte tijden kijk ik telkens reikhalzend uit naar elke nieuwe editie. In plaats van het nieuws in de vorm van snelle suikers en steekvlammen kiest Lava voor bijdragen die je traag leest en waar je lang op kauwt. Wellicht is dit de enige manier waarop we de wereldpolitiek en de nefaste gevolgen van het uitzinnige kapitalisme kunnen leren begrijpen en bestrijden.”

(Dominique Willaert, artistiek directeur Vicoria Deluxe)

“Lava is een opwindende en serieuze toevoeging aan radicale en socialistische ideeën en het debat daaromtrent. Het zou essentieel leesvoer moeten zijn voor allen betrokken bij de stijd voor verandering.”

(Michael Roberts, econoom)

“De aftakeling van het kapitalistisch systeem bracht het tot het punt waar een volksgezondheidscrisis tot een globale economische crisis geëscaleerd is. De ontsporing van het Westen leidt naar een oorlog die riskeert de hele planeet te verwoesten. Het is dringend nodig om een links te bouwen in de eerste wereld, dat resoluut anti-imperialistisch is, de werkende klasse in al haar diversiteit kan organiseren en nieuwe solidariteiten kan opbouwen. De voorbije vijf jaar heeft Lava daar stevig aan bijgedragen. Moge het groeien voor nog eens vijftig jaar -- en vooral de vijf komende, cruciale jaren.

(Radhika Desai, professor, voorzitter van de Geopolitical Economy Research Group)