Artikel

Schaduwoorlogen en de winsten van de wapenindustrie

Jason Brownlee

—23 juni 2021

Joe Biden zal waarschijnlijk de schaduwoorlogen voortzetten die Barack Obama heeft geperfectio-neerd en die Donald Trump in stand heeft gehouden. Daarbij onderscheidt hij goede regeringen van slechte op basis van hun gehoorzaamheid aan het door de VS geleide kapitalisme.

Decennialang was de oorlog tegen het terrorisme de onderbuik van de door de VS geleide wereldorde. Vergeleken met de tientallen triljoenen dollars die onder de G20-landen circuleren, zijn de middelen die in de belangrijkste conflictzones van Amerika worden ingezet, bescheiden. Meer dan de helft van de Afghaanse bevolking leeft onder de armoedegrens, en die van Jemen en Somalië zijn nog armer. Hoewel de onmiddellijke economische belangen schamel lijken, is de menselijke impact van het Amerikaanse militarisme onbeschrijfelijk groot. In de Amerikaanse oorlogen van na 9/11 hebben naar schatting 800.000 mensen het leven verloren door rechtstreeks oorlogsgeweld, onder wie meer dan 335.000 burgers. In meerdere landen werden tientallen miljoenen mensen van huis en haard verdreven.1 Niets wijst erop dat de nieuwe regering een andere weg zal inslaan.

Op het vlak van militaire interventie zal president Joe Biden wellicht de contouren volgen die president Barack Obama tijdens zijn tweede termijn heeft uitgetekend en waar president Donald Trump niet aan heeft getornd. Toen een intensivering van de grondgevechten in Afghanistan mislukte, besloot Obama — met steun van zijn risicoschuwe vicepresident — de Amerikaanse soldaten te beschermen en tegelijk dood en verderf te blijven zaaien onder de tegenstanders. Luchtaanvallen en lokale milities vormden het nieuwe arsenaal tegen Al Qaeda, de Taliban en Islamitische Staat. Die ‘lichte voetafdruk’ eiste een zware tol in enkele van de minst ontwikkelde landen ter wereld maar beperkte wel het aantal Amerikaanse slachtoffers tot een minimum. Zo konden historisch hoge defensiebegrotingen gerechtvaardigd worden en zagen de Amerikaanse wapenbedrijven hun al enorme winsten nog fors toenemen.

Ondanks zijn belofte om “komaf te maken met de eindeloze oorlogen”, heeft Obama’s opvolger die praktijk nog uitgebreid. Trump trok meer troepen terug uit Afghanistan, Syrië, Irak en Somalië maar ging wel intenser bombarderen, sloot meer wapendeals af en overschreed de defensie-uitgaven van Obama’s tweede regeerperiode.

Sorry, dit artikel is alleen voor leden. Inschrijven of Login als u al een account hebt.