podcast

Alles Wordt Beter #18: Feminisme voor de 99%

Lava

—7 juni 2023

Het ‘feminisme voor de 99%’ voert een pleidooi voor antikapitalisme, ecosocialisme en antiracisme. Het feminisme moet zich volgens voorstanders ervan bezighouden met de problemen van de overgrote meerderheid op de wereld.

Host Tjhoi gaat in gesprek met Sigrid Vertommen (docent en onderzoeker binnen genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam en de UGent) over welke rol het feminisme speelt in de strijd tegen ongelijkheid en de ongelijkheid tussen vrouwen onderling. Kruispuntdenken staat daarin centraal. Dat wordt extra duidelijk via de bijdragen van Sofie De Graeve (Furia) en Sarah Scheepers (Ella vzw).