moira

  • Het Europa van de grenzen

    Het Europa van de grenzen

    Europa kampt niet alleen met een economische maar ook met een politieke en democratische crisis. Zo wordt militarisering de enigste integrerende factor tegen de centrifugale tendensen in de Europese Unie.