mobiliteit

  • Editoriaal Lava 16

    Tijd is geld in het kapitalisme. Het transport van grondstoffen, goederen en werkkrachten vraagt tijd en kost geld – twee zaken die de kapitalist wil minimaliseren. Dit vormt de bron van onze irrationele mobiliteit en het verkeerskluwen.

  • Links en open grenzen

    Tegenover de impasse van de actuele migratiepolitiek moeten de progressieve krachten de strijd voor de fundamentele rechten en de strijd tegen het kapitaal verenigen.