Houben

  • De nieuwe Keynes?

    In zijn nieuwe boek roept Thomas Piketty weliswaar op om het kapitalisme achter ons te laten, maar hij reduceert het helaas tot een machine die rijkdom genereert en ongelijkheid produceert.