chavez

  • De poging om een solidaire samenleving op te bouwen — de Unidad Popular in Chili, 1970-1973

    Op 4 september 1970 wint Salvador Allende, de kandidaat van de Unidad Popular, de presidentsverkiezingen. Afgezien van zijn gewelddadig einde, zou zijn project als referentie kunnen dienen voor toekomstige pogingen om solidaire samenlevingen op te bouwen. Op 4 september 1970 wint Salvador Allende, de kandidaat van het Volksfront (Unidad Popular), in zijn vierde poging de…

  • Het Venezolaanse schrikbeeld in het Westen

    Maurice Lemoine analyseert de recente ontwikkelingen in Venezuela. Hij beschrijft de nationale en internationale pogingen tot destabilisering, en de reacties van bevolking en oppositie. Mede door de inflatie, de verstoring van de bevoorrading van basisproducten en de straatbarricades is wordt Venezuela nu in Europa als schrikbeeld opgevoerd om iedereen bang te maken die geneigd is…